Eindpresentaties Art & Society #Team2: TUSSEN RUIMTE

Negen maanden lang werkten de leden van #Team2 in de AHK Culture Club aan hun kunstprojecten. In deze interdisciplinaire omgeving waar kunstvormen elkaar raken leerden ze van elkaar en over zichzelf. Ideeën smolten samen. Op 25 juni presenteerden ze hun werk en transformeerden ze het Marineterrein in een TUSSEN RUIMTE. 

Een lichte motregen daalt neer op de stad als de climax van negen maanden inspanning op het punt van beginnen staat. Rond het middaguur stroomt de Culture Club vol voor de eerste bijeenkomst, de aanwezigen begeven zich voor het eerst in de TUSSEN RUIMTE die de leden van #Team2 van het Arts & Society-programma hebben gecreëerd. Een ruimte waar het oké is om onzeker te zijn, waar je onderzoekt, nieuwsgierig bent en kritisch kijkt, en bevraagt waarom de dingen zijn zoals ze zijn. 

Het zijn dezelfde omstandigheden waarin #Team2 al negen maanden in de Culture Club werkt. Zes alumni van verschillende academies van de AHK kwamen in aanraking met nieuwe perspectieven, andere denkbeelden en diverse kunstvormen. Ze inspireerden en hielpen elkaar, beïnvloeden elkaars werk en gedachten, waren kritisch waar nodig, altijd onderzoekend en bovenal leerden ze. Van elkaar en elkaars verschillende invalshoeken. 

Presentaties #Team2
Nu, na negen maanden onderzoek, hard werken en kruisbestuiving, presenteert #Team2 de vruchten van hun arbeid op vijf locaties op en rond de thuisbasis van de Culture Club, het Marineterrein. Na een groepsgesprek over het Arts & Society-programma geeft Kim Spierenburg op het podium van de Culture Club de eerste performance van de dag. In een voorstelling vol muziek en geluid stelt de Conservatorium-alumnus inclusie en uitsluiting aan de kaak en bevraagt wat het betekent om je goed te voelen. Ze brengt vier nieuwe composities ten gehore, gebaseerd op haar stemgeluid en live electronics. Niet veel later toont Jacopo Grilli (Academie van de Bouwkunst) zijn project Future Encounters in de Commandantswoning. Een combinatie van schilderkunst en architectuur waarin participatief werk, neurowetenschappelijke theorie van verbeelding en de kunstenaarsvisie samenkomen in een eerste impressie van het Marineterrein van de toekomst. 

Kunnen volwassen nog spelen?
Als de zon zich voorzichtig laat zien neem Laura Bolscher (master Kunsteducatie) bezoekers mee de straat op. Op Kattenburg en Wittenburg daagt ze hen uit te onderzoeken wat het betekent om deel te nemen aan kunst. En hoe belangrijk is het om als volwassene te spelen, en kunnen we dat eigenlijk nog wel? Deelnemers aan Laura’s interactieve rondleiding door de buurt kwamen daar op speelse manier achter. In de Schietbaan smelten weven, spinnen en polyfonische zang samen bij de performance van Conservatorium-alumnus Teresa Costa. Het resultaat van deze performatieve interactie is een archeologische oefening tussen feministische, ecologische en anti-kapitalistische draden. 

Water als perfecte metafoor voor fluïditeit
Rebecca Wijnruit (Academie voor Theater en Dans) brengt verschillende samenwerkingen ten tonele. Ze toont samen met Jacopo de potentie van water als perfecte metafoor voor fluïditeit – verschillend in vorm en maat, die voorbij gaat aan het binaire. Samen met Diede Daalman, eveneens alumnus van de Academie voor Theater en Dans, presenteert ze het klapstuk van de dag. In de Schietbaan gaan ze op de vioolklanken van Kim Spierenburg in de herhaling van muziek en dans op zoek naar de ontsnapping aan de repetitie van het dagelijkse. Dit soort samenwerkingen zijn precies waar het in de Culture Club om draait, vertelt oprichter Matthijs ten Berge. ‘Hier komen de alumni in aanraking met andere kunstdisciplines. De samenwerkingen die dat oplevert verrijkt hun eigen werkpraktijk. Een architect komt tijdens de opleiding of in het werkveld nooit een danser tegen. Dat gebeurt hier wel en voegt een extra laag aan het werk toe.’

Goede kunst maakt van een toeschouwer een beschouwer
Annet Lekkerkerker knikt instemmend. Eerder sprak het lid van het college van bestuur tijdens een groepsgesprek over het belang van kunst. ´Goede kunst maakt van een toeschouwer een beschouwer. Je legt de link tussen jezelf, het kunstwerk en de omringende omgeving. Dat soort kunst doet ertoe. Het mooie van de Culture Club en de andere AHK-locaties op het Marineterrein is dat studenten met verschillende achtergronden hier met elkaar in aanraking komen. Dat levert een verdieping in de kunst op. Om dit te bereiken speelt het onderwijs een sleutelrol. Daarom gaan we op het Marineterrein samenwerkingen aan met codeerschool Codam en AMS Institute. Onder de noemer art, tech and science willen we mogelijk maken dat studenten van elkaar en van elkaars perspectieven blijven leren.’ 

Met de performance van Diede, Rebecca en Kim komt er een einde aan de dag. Als om tien uur ‘s avonds de schemering inzet verdwijnt de TUSSEN RUIMTE met de bezoekers mee naar huis. Deze dag vervaagden de grenzen van kunstvormen en disciplines, en schiep #Team2 een ruimte gemaakt met alles wat nodig was om uitdrukking te geven aan hun verhaal in wording. 

Programma eindpresentatie #Team2

Delen