Vertrouwenspersonen

Als student kun je terecht bij verschillende vertrouwenspersonen binnen de AHK. De vertrouwenspersoon is een eerste aanspreekpunt bij het signaleren van seksuele intimidatie en/of agressie. De vertrouwenspersoon heeft als taak personen, die het slachtoffer zijn van ongewenste intimiteiten, te helpen zoeken naar een oplossing. Dit zal, tenzij je het zelf anders wenst, volledig in vertrouwen gebeuren. De vertrouwenspersoon zal nooit stappen ondernemen, zonder die met jou te bespreken en je toestemming te vragen.

Je bent vrij in je keuze van een vertrouwenspersoon. Als je liever spreekt met iemand die niet verbonden is aan de AHK, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon bij de arbodienst van de AHK, HumanCapitalCare.

Vertrouwenspersonen AHK

Bob Crezee

Functie: docent Reinwardt Academie

T 020 527 7121

E bob.crezee@ahk.nl

Locatie: Reinwardt Academie, Hortusplantsoen 1-3

Ghislaine Rietveld

Functie: officemanager, Servicebureau AHK

T 020 527 7714

E ghislaine.rietveld@ahk.nl

Locatie: Servicebureau AHK, Jodenbreestraat 3

Niki Lemmens
Functie: facilitair manager, Academie voor Theater en Dans

T 020 527 7814

E niki.lemmens@ahk.nl

Locatie: Academie voor Theater en Dans, Jodenbreestraat 3

Vertrouwenspersoon Arbodienst

Je kunt ook een beroep doen op een externe vertrouwenspersoon van de Arbodienst van de AHK, HumanCapitalCare. Deze functie is op dit moment vacant; binnenkort wordt de naam van de nieuwe externe vertrouwenspersoon bekendgemaakt.

Delen
 

Sociale veiligheid

Meer info

 

Studentendecaan

Meer info