Uitschrijven

Ben je afgestudeerd of wil je om een andere reden (tijdelijk) stoppen met je opleiding? Regel je uitschrijving dan via Studielink. Doe dit op tijd, zodat je niet te veel collegegeld betaalt. Als je geen uitschrijfverzoek indient, loopt je inschrijving door tot het einde van het studiejaar (31 augustus).

Afstuderen
Ga je afstuderen? Gefeliciteerd! Zodra je weet dat je al je punten hebt behaald, kun je een uitschrijfverzoek indienen via Studielink. Zorg dat je bij het uitschrijfverzoek kiest voor de optie ‘afstuderen’. Vul daarbij de gewenste uitschrijfdatum in.

(Tijdelijk) stoppen met je studie
Wil je stoppen met je studie gedurende het studiejaar? Dien dan een uitschrijfverzoek in via Studielink. Je kunt maandelijks een uitschrijfverzoek indienen. Bijvoorbeeld: Dien je in januari een uitschrijfverzoek in via Studielink? Dan is 1 februari de eerste uitschrijfmogelijkheid die je kunt selecteren.
Wil je je tijdelijk uitschrijven omdat je je studie op een later moment wilt hervatten? Overleg dit dan altijd eerst met je opleiding. De academie moet namelijk officieel goedkeuring geven op het moment dat je weer wilt instromen. De studentendecaan kan met je meedenken en je adviseren.

Teruggave collegegeld
Als je bent uitgeschreven controleert de Centrale Studentenadministratie of je recht hebt op teruggave van collegegeld. Per maand dat je ingeschreven hebt gestaan betaal je een twaalfde deel van het collegegeld. Als je recht hebt op teruggave (ook wel ‘restitutie’ genoemd) dan ontvang je het bedrag binnen enkele weken automatisch op de bij ons bekende bankrekening.

Let op: Dien je na 31 mei je uitschrijfverzoek in? Bij uitschrijving per 1 juli of 1 augustus heb je geen recht op teruggave van het collegegeld.

Stopzetten studiefinanciering en studentenreisproduct
Als je bent uitgeschreven heb je geen recht meer op studiefinanciering en het studentenreisproduct. Het stopzetten van je studentenreisproduct doe je via een ophaalautomaat. Je studiefinanciering zet je ook zelf stop via DUO. Doe je dit niet, dan riskeer je een boete.

1-februari regeling voor eerstejaars studenten
Volg je voor het eerst een opleiding in het hoger onderwijs en wil je stoppen in je eerste jaar? Als je je vóór 1 februari uitschrijft en je studiefinanciering en studentenreisproduct stopzet, hoef je de beurs en je studentenreisproduct niet terug te betalen. Lees meer over de voorwaarden op de website van DUO.

Delen