Uitschrijven

Heb je je diploma gehaald en wil je je voor het nieuwe studiejaar daarom niet opnieuw als student aan de AHK inschrijven, dan ben je verplicht om je voor 1 september uit te schrijven via Studielink. Ga naar Studielink, vul je diplomagegegvens in en doe een verzoek tot uitschrijving.

Tussentijds uitschrijven
Wanneer je besluit te stoppen met je studie bespreek je dit met de studieleider, studieadviseur en/of hoofdvakdocent. Vervolgens doe je een verzoek tot uitschrijving via Studielink. Daarna ga je langs bij de studentendecaan voor een exitformulier en Verzoek tussentijdse uitschrijving / restitutie collegegeld. Je collegekaart lever je in bij de studentendecaan. Wanneer je je in het lopende studiejaar uitschrijft vóór 1 juni, heb je recht op een verrekening van het collegegeld.

Studiefinanciering stopzetten
Wanneer je afstudeert of jezelf uitschrijft heb je geen recht meer op studiefinanciering. In beide gevallen moet je zelf tijdig je studiefinanciering en je studentenreisproduct stopzetten. Dit kun je doen met je DigiD via www.duo.nl. Het studentenreisproduct zet je stop via een oplaadautomaat, zie www.studentenreisproduct.nl.

1 februari-regeling
Schrijf je je uit tijdens je eerste studiejaar? Let op: want wanneer je voor het eerst studiefinanciering voor hbo of universiteit ontvangt en je in dat eerste jaar vóór 1 februari je studiefinanciering stopt, worden je studentenreisproduct en aanvullende beurs mogelijk een gift. Voorwaarde is dat je in datzelfde studiejaar geen studiefinanciering meer aanvraagt voor een opleiding aan hbo of universiteit.

Delen