Uitschrijven

Ben je afgestudeerd of wil je om een andere reden (tijdelijk) stoppen met je opleiding? Zorg dan dat je tijdig je uitschrijving regelt via Studielink. Zo voorkom je dat je te veel collegegeld betaalt. Je inschrijving wordt niet vanzelf beëindigd. Als je geen uitschrijfverzoek indient loopt je inschrijving door tot het einde van het studiejaar (31 augustus).

Afstuderen
Ga je afstuderen? Gefeliciteerd! Zodra je weet dat je al je punten hebt behaald, kun je een uitschrijfverzoek indienen via Studielink. Zorg dat je bij het uitschrijfverzoek in Studielink kiest voor de optie ‘afstuderen’. Vul daarbij de gewenste uitschrijfdatum in.   

(Tijdelijk) stoppen met je studie
Wil je, om wat voor reden dan ook, stoppen met je studie gedurende het studiejaar? Ook dit regel je via Studielink. Je kunt maandelijks een uitschrijfverzoek indienen.

Bijvoorbeeld: Dien je in januari een uitschrijfverzoek in via Studielink? Dan is de 1 februari de eerste uitschrijfmogelijkheid die je kunt selecteren.

Wil je tijdelijk uitschrijven, maar ben je van plan om je studie op een later moment weer te hervatten?
Overleg dit altijd eerst met je opleiding. De academie moet namelijk officieel goedkeuring geven op het moment dat je weer wilt instromen. De studentendecaan kan met je meedenken en je adviseren.

Restitutie collegegeld
Nadat je bent uitgeschreven controleert de Centrale Studentenadministratie of je recht hebt op restitutie van een deel van het collegegeld. Per maand dat je ingeschreven hebt gestaan ben je 1/12e deel van het collegegeld verschuldigd. Als je recht hebt op restitutie dan ontvang je het bedrag binnen enkele weken automatisch op de bij ons bekende bankrekening.

Dien je na 31 mei je uitschrijfverzoek in? Bij uitschrijving per 1 juli of 1 augustus heb je geen recht op restitutie van het collegegeld.

DUO
Nadat je bent uitgeschreven heb je geen recht meer op eventuele studiefinanciering en je studentenreisproduct. Het stopzetten van je studentenreisproduct doe je via een ophaalautomaat. Studiefinanciering moet je zelf stopzetten via DUO, anders riskeer je een boete! 

1-februari regeling voor eerstejaars studenten
Volg je voor het eerst een opleiding in het hoger onderwijs en wil je stoppen in je eerste jaar? Als je vóór 1 februari uitschrijft en je studiefinanciering stopzet, hoef je de beurs en je studentenreisproduct niet terug te betalen. Lees de voorwaarden op de website van DUO.

Delen